Vele losse eindjes toch aan elkaar knopen !

Het bericht dat onze sponsortocht toch is kunnen doorgaan, en we zo Chincha kunnen steunen, heeft onmiddellijk vreugde in onze brievenbus doen belanden.

De toestand door het welbekende virus is erg moeilijk. In Peru betekent dat geen werk, ook geen steun, het sociale vangnet van mensen onderling is daardoor ook ernstig aangetast. Van Kris, en Oscar, kregen we berichten over een zeer voorzichtig beginnende vaccinatiecampagne en een handje hulp via voedselpakketten. Ze kijken uit hoe ze met onze bijdrage de beste steun kunnen organiseren. Dank!

Heerlijk water!

Gezond nieuws: uit de ons meer dan bekende waterput in Chincha borrelt opnieuw heerlijk water in de tuin.

Voor wie het nog niet of niet meer weet: onder leiding van Oscar, en met een beetje onze steun, werd jaren geleden een oude waterput hersteld.

Daardoor kreeg de schooltuin, die ook een sociale groententuin voor heel wat armere buurtbewoners is, een geweldige stimulans.

Jaren intensief gebruik vereiste onderhoud en herstel.

Leidingen werden ook gezuiverd. Graag werkte onze school daar opnieuw aan mee.

Op de foto’s merk je een fiere, enthousiaste en dankbare Oscar. Hij heeft ons te veel dankwoorden gezonden om die hier allemaal te herhalen! Samen daaraan werken, is dat niet wat echte vriendschap ook betekent?

Gesloten scholen

Het blijft vreemd. Gelukkig. Laat ons hopen dat zo’n schoolsluiting een eenmalig iets wordt. Het schooljaar in België is ver gevorderd en landt straks.

In Peru zou het schooljaar begin maart van start gaan. Dat is niet gebeurd: zware regenval en overstromingen. Ongeziene weersomstandigheden hebben het verhinderd. En, ja, ook in Peru zijn een aantal mensen aan het hamsteren geslagen: stel dat ze straks niet meer hun huis zouden kunnen verlaten!

Nog een verschil: omdat de scholen met een maand vertraging in april openen, worden de leerkrachten voor de maand maart niet betaald. Naast een algemeen ongenoegen heeft dit een stevige impact op de toch al niet zo geweldige financiële toestand van heel wat gezinnen.

aarde 2Weer en klimaat leiden steeds vaker naar natuurrampen. Onderzoek en wetenschap tonen het onweerlegbaar en toch.. Voor wie over een en ander – water, wind, hitte, bedreigde oceanen, lucht – wil lezen: De onbewoonbare aarde van David Wallace-Wells is een onvergetelijke aanrader. Enorm vlot geschreven, ongekend helder en goed gedocumenteerd. Voor wie wil denken als een planeet voor alle kinderen vandaag en overmorgen…

Gracias

Een zomervakantie heeft meer dan een voordeel…. Wat we hier willen zeggen: het nieuws is van het einde van vorig schooljaar en, in Peru is het volgende nog niet begonnen. Het kan dus nog net.

softbal nov 19 2Je ziet op de foto dat Oscar met zijn trotste ploegen ons echt wel willen bedanken. Zonder onze steun konden ze hun sport niet uitoefenen. En dan was er nog het softballkampioenschap voor de jeugd met twee ploegen uit de hoofdstad Lima. Eind december toont Oscar zich dan nog eens extra (mogen wij hier wel zeggen): hij organiseerde een grote bijeenkomst bij hem thuis, er werd gezongen, er werden cadeautjes gegeven, iedereen bracht een gerechtje mee zodat ze samen van het eten konden genieten. We wensen ze uiteraard in 2020 opnieuw veel goeds toe. En eerst nog een brokje “grote” vakantie.

De school is jarig!

IMG_20190903_101914Starten we in België begin september met een nieuw schooljaar, in Chincha viert het Colegio Millenium op 3 september de verjaardag van de oprichting van de school. Op 3 september 2019 is de school 17 geworden.

IMG_20190719_140704De viering startte die dag in de kerk: dankbaarheid en kracht voor de toekomst staan centraal. Een processie met het kind Jezus, patroon van de school, volgt. Daarin ook hulde aan het vaderland. Omdat er geen paard was om de vlag van Peru mee te dragen, heeft men dat netjes opgelost met een scooter.IMG_20190726_125438

Daarna volgden nog optredens en artistieke uitvoeringen. Pas echt feest voor de kinderen: die dag geen huiswerk!IMG_20190903_105419

(hulp)toezicht in de klas!

Wat dacht je van een klaspolitie? Of laat ons zeggen dat enkele leerlingen in iedere klas zouden aangeduid worden om er mee op toe te zien dat de lokalen proper blijven en dat de discipline in de klas aanvaardbaar tussen de lijntjes zou kleuren. mei 18 4Dat is wat men in Chincha ieder jaar organiseert. Je ziet de ceremonie met ouders en leerlingen bij de plechtige aanstelling van de uitverkozenen. De leerlingen dragen als symbool van hun taak het lint. Ze zijn er best trots op en heel gemotiveerd om die taak uit te voeren. mei 18 6Wat ze spijtig genoeg niet kunnen controleren – en waarvoor ze onlangs nog veiligheidsoefeningen gedaan hebben: al een hele maand zijn er in grote delen van Peru aardbevingen. Als ze dat onder controle zouden krijgen, dan zouden ze vast geen lint maar ineens een gouden medaille ontvangen.mei 18 7

Aardbeving in Chincha?

mei 18 3Gelukkig niet! Maar ze kunnen er alles van vertellen. Peru is een land waar veel aardbevingen voorkomen en die kunnen zeer ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten alle scholen minstens driemaal per jaar een aardbevingsoefening houden.

mei 18 1De foto’s zijn van de oefening van enkele weken geleden. Op dat moment moesten alle scholen in het hele land hun leerlingen leren hoe ze op een aardbeving moeten reageren. Ze moeten een kring vormen met de leerkracht. In elk klaslokaal is een brancard en een EHBO-koffer aanwezig. Men oefent dat er inderdaad gewonden zijn of kinderen flauw kunnen vallen. Er wordt tijd genomen voor evacuatie-oefeningen en nadien wordt de oefening geëvalueerd. mei 18 2Dit gebeurt zeer ernstig: er zijn in het verleden al zeer ernstige bevingen geweest. Door dit driemaal per schooljaar te doen, hoopt men goed voorbereid te zijn.  Wij duimen voor ze mee – en hopen vooral dat er geen aardbeving zal komen!

Verjaren en nog veel meer moois

april 2019 1Verjaren doet wat met een mens. Ook al is het een eindje van hier, en hebben in onze school alleen meester Bart en meester Tim de gastvrijheid van Oscar persoonlijk ervaren, het verwondert ons niet dat hij bij zijn verjaardag gelukwensen kreeg uit de halve wereld: Peru, Mexico, Verenigde Staten, Spanje, Canada, Noorwegen en uiteraard ook uit België. Het vertelt iets over al het werk dat hij op school, in de tuin, met het softbalteam verzet.april 2019 2 De vier meisjes op de foto, uit zijn teams,  hebben een preselectie voor de nationale ploeg gekregen. Daardoor neemt Oscar ze elk weekend extra onder de arm, mee op de bus naar Lima, en geeft ze zo weer volgende kansen. Is het een verrassing dat het voor die meisjes niet alleen een mooi avontuur is maar ook een stapje naar wie weet wat nog allemaal? Proficiat voor geselecteerden en begeleiding!april 2019 4

Wandelen tot in Peru

20190405_120759Op 5 april stapten de klassen van de lagere school opnieuw heel solidair hun sponsortocht. De inspanning op zich is een mooi symbool. De opbrengst zal heel wat inwoners van Chincha een hart onder de riem zijn. Of het nu gaat om Hijos del Sol en het project van de kerkhofkinderen, of het gaat om Oscar die door softbal aan te bieden aan meisjes die daardoor groepsvorming en sociale kansen krijgen, we weten zeker dat het geluk via hun glimlach tot hier zal stralen. Allemaal hartelijk dank voor de solidariteit!20190405_093435

Nog meer vrienden in Peru

Nog meer? Waarom niet?

In Chincha start na een (te) warme zomer begin maart een nieuw schooljaar. Nog goed dat met die warmte waterput en tuin een beetje hebben kunnen helpen.

Ondertussen zijn juf Sofie, onze oud-leerling Robin en Laura voor hun stage in Cuzco beland. Wat zij ervaren en ontdekken kan je volgen op hun blog. Klik maar eens op de link hiernaast.